Het lidmaatschap van Billy de Klimmers is als volgt:

Vanaf 16 jaar is de contributie € 20,00 per maand
Jeugd tot en met 15 jaar betalen € 15,00 per maand
Het 3e lid uit een gezin krijgt € 5,00 korting per maand
Het 4e lid uit een gezin heeft recht op € 10,00 korting per maand

Ieder lid is verplicht lid te zijn van de survivalbond , dit in verband met de verzekering.
Aanmelden bij de bond kan middels www.survivalbond.nl

Tijdens de trainingen is het niet toegestaan tights van andere verenigingen te dragen of tights met reclame.

Het lidmaatschap moet op de eerste van de maand worden overgemaakt op rekeningnummer NL58RABO0301483256 t.n.v. Survivalbaan Bitgummole , vermeld hierbij de naam van het betreffende lid.

Tijdens vakantie loopt het lidmaatschap gewoon door , zet je je lidmaatschap stop dan is het pas weer mogelijk om bij een volgende instroom weer lid te worden.
Verder geldt , niet betaald is niet trainen!!